Beata Eckert - 5Rytmów® wg Gabrielle Roth
Warsztaty

Warsztat 5Rytmów®


„Zaufanie jest oazą w sercu, do której nie dociera karawana myśli”
Khalil Gibran

Czego potrzebuję by Zaufać?
Zaufać sobie, zaufać innym, zaufać biegowi wydarzeń?

W drodze do naszego wnętrza wspierani mapą 5Rytmów® będziemy krok po kroku szukać głębszej łączności
ze swoim ciałem. Będziemy szukać swego centrum, pogłębiać swój oddech,
by znaleźć przestrzeń i moment w nas gdzie damy przyzwolenie by Zaufać.
Zaufać sobie, zachodzącym zmianom, zaufać by zrobić następny krok, zaufać życiu!!!
Będziemy wspólnie tańczyć, odkrywać naszą autentyczność, świętować nasze ciała.

Wspierać nas będzie otaczająca natura, cisza i odosobnienie.