Beata Eckert - 5Rytmów® wg Gabrielle Roth
Warsztaty

5 Rytmów® to prosta praktyka ruchu.
W rytm różnorodnej muzyki, czasami w ciszy poruszamy się poprzez 5 Rytmów®: przepływ, staccato, chaos, liryka i cisza.
Zajęcia ruchowe dla dzieci wg metody 5 Rytmów® Gabrielle Roth pozwalają na:
-wzmocnienie sił życiowych i harmonizację rozwoju dziecka,
-pogłębienie świadomości ciała,
-możliwość twórczego wyrażania siebie przez ciało,
-łatwość komunikacji i rozwój świadomości emocjonalnej,
-wzmocnienie sił życiowych dziecka,
-pogłębienie oddechu, ugruntowanie, wzmocnienie woli i uważności.


Zapisy Sylwia Tel.664 02 76 46